Najbardziej opłacalne zawody

Natalia Soldecka    2013-06-28

Kto zarabia najwięcej? Jakie są średnie zarobki Polaków? W jakiej branży można liczyć na podwyżki? To tylko niektóre z pytań, które zadaje sobie każdy z nas. Odpowiedzi na te i wiele innych dostarcza nam raport z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW).

OBW prowadzone było już po raz dziesiąty, w 2012 r. wzięło w nim udział 114.718 osób. Tak liczny udział respondentów sprawia, że jest to

największe pozarządowe badanie wynagrodzeń w naszym kraju. Odpowiedzi uczestników pozwoliły organizatorom badania naszkicować obraz kilku najważniejszych tendencji, jakie można zaobserwować na polskim rynku pracy.

Najwięcej… i najmniej

Z raportu podsumowującego OBW wynika, że najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy z branży IT oraz telekomunikacyjnej. Tu przeciętne wynagrodzenie oscylowało w granicach 5800 – 6000 zł, co daje wynik o blisko 2000 zł wyższy, niż mediana dla Polski, która wynosiła 4000 zł. W czołówce najlepiej opłacanych branż znalazły się również: ubezpieczenia, bankowość oraz energetyka i ciepłownictwo. Pierwszą dziesiątkę zamykają nauka i szkolnictwo oraz sektor publiczny, z płacą na poziomie 3000 zł brutto.

Wśród najniżej opłacanych zawodów znaleźli się przedstawiciele takich zawodów jak: pracownicy ochrony, szwaczki, kelnerzy czy kasjerzy. Ich zarobki nieznacznie przekraczają poziom wynagrodzenia minimalnego, czyli 1500 zł.

Wojna płci?

Mimo iż od wielu lat prowadzone są działania zmierzające do wyrównania wynagrodzeń miedzy kobietami i mężczyznami to, jak wynika z raportu, mężczyźni ciągle zarabiają więcej. Najbardziej dostrzegalne są różnice na kierowniczych stanowiskach oraz wśród osób z wykształceniem wyższym. Kobieta na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych zarabia średnio o ok. 100 zł mniej, niż mężczyzna zajmujący to samo stanowisko. Optymizmem może napawać fakt, iż na wielu stanowiskach różnice stają się coraz mniejsze, co może wskazywać, że w niedługim czasie możemy liczyć na zrównanie płac między kobietami i mężczyznami.


Geografia finansowa

Tradycyjnie już pewne zróżnicowanie w wysokości wynagrodzeń obserwujemy pomiędzy różnymi regionami kraju. Po raz kolejny na najwyższe zarobki mogli liczyć mieszkańcy Warszawy. Wysoki wynik stolicy jest efektem rozwoju regionów z czasów transformacji ustrojowej - to tu zlokalizowane są najważniejsze urzędy czy centrale międzynarodowych korporacji. Poza stolicą wynagrodzenia w miastach wojewódzkich kształtowały się na podobnym poziomie (mediana całkowitych wynagrodzeń brutto w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach zamykała się przedziale (3000 – 4500 zł).

Analizując wysokość płac w poszczególnych regionach, po wyłączeniu miast wojewódzkich, możemy zauważyć, że bardzo korzystny wynik osiągają województwa zachodnie: pomorskie, dolnośląskie i wielkopolskie (z medianą wynagrodzeń na poziomie 3400-3900 z). Najniższe zarobki odnotowano w Polsce wschodniej - w województwach lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim mediana wynagrodzeń nie przekroczyła 3000 zł.

Weź udział w badaniu!

W badaniu można wziąć udział także w tym roku. Chcąc dostarczyć użytkownikom Internetu rzetelnej wiedzy na temat aktualnych zarobków Polaków, organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w badaniu. Wyniki tegorocznej ankiety poznamy na początku 2014 roku. Każdy respondent po wypełnieniu ankiety otrzyma dostęp do analizy płac dla wskazanego stanowiska, będzie mógł porównać swoją płacę z wynagrodzeniem osób z tej samej branży. Poniżej zamieszczamy adres strony, na której prowadzone jest badanie oraz wykres obrazujący medianę najwyżej i najniżej wynagradzanych stanowisk w 2012 roku.

http://wynagrodzenia.pl/obw.php

http://www.pracuj.pl/_images/content/w1%286%29.jpg

Natalia Soldecka

Natalia Soldecka

(ur. 28.10.1989)

Studentka piątego roku Wydziału Polonistyki oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie dziennikarskie zdobywała, pracując jako dziennikarz i redaktor magazynu popularnonaukowego. Interesuję się technikami komunikacji interpersonalnej oraz zagadnieniami kultury języka w mediach.

n.soldecka@kwotomat.pl


Nasi partnerzy